Dhr. M. van de Sande (Kamer van Koophandel: n.v.t.), hierna te noemen “De Beheerder”, verleent u als bezoeker van deze website hierbij toegang tot www.isbravectoveilig.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

De Beheerder behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan de bezoeker mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Beheerder spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat gedeeltes van de inhoud onvolledig en/of onjuist zijn.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Beheerder.

De op de Website getoonde informatie is zoveel mogelijk met toestemming van de oorspronkelijke bronnen tot stand gekomen. Indien een oorspronkelijke bron/persoon achteraf niet akkoord gaat met publicatie van bepaalde stukken/materialen binnen de Website, dan zal de Beheerder bij een schriftelijk verzoek hiertoe van de betreffende bron/persoon (in goed overleg met deze bron/persoon) overgaan tot verwijdering van de betreffend stukken/materialen.

Verder is de inhoud van de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen enkele overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks en/of doorverwijzingen naar websites of diensten van derden kan de Beheerder nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Met deze Disclaimer wordt niet beoogd in te gaan tegen in de geldende nationale wetgeving vervatte vereisten, noch om de aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Virus/malware verspreiding

De Beheerder doet er alles aan om de website virusvrij te houden, maar kan dit echter niet garanderen en aanvaart geen enkele verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor een eventuele virus/malware verspreiding via haar website. De bezoeker van deze website verplicht zich ertoe alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter voorkoming van de verspreiding van virussen/malware op deze website

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Beheerder.

De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen. Onnodig om te vermelden, maar desalniettemin: HET IS VERBODEN OM BIJ HERPUBLICATIE VAN INFORMATIE VAN DEZE WEBSITE WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN (GEDEELTES VAN) DE DOCUMENTEN/AFBEELDINGEN/MATERIALEN.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/)

 

 
 
 
 

sitemap  |   privacy   |  disclaimer  |  © www.isbravectoveilig.nl   |   webdesign: Br@m