terug naar: www.isbravectosafe.com

 

Bravecto Ware Feiten
           
Bravecto is een omstreden teken- en vlooienmiddel voor honden en katten, met een insecticide ingrediënt genaamd "Fluralaner".
"Wat je beslist moet weten, maar wat de fabrikant je niet vertelt..."

 
 

 

Bravecto is een omstreden teken- en vlooienmiddel voor honden en katten, met een insecticide
ingrediënt genaamd "Fluralaner".

Op Facebook-groepen die gaan over de bijwerkingen van Bravecto worden veel hartverscheurende persoonlijke verhalen verteld door hondenbezitters die hun huisdier het anti teken- en vlooienmiddel hebben gegeven, en daarna werd hun huisdier ziek en overleed.

MSD / MERCK , De fabrikant van het product, spreekt over "de sociale media" die de eigenaars van huisdieren "misleidende" en "onjuiste" informatie geeft over Bravecto.

Deze pagina vertelt u de andere kant van het verhaal ...

 

Teken svp de internationale Bravecto petitie gericht aan het Europese Parlement onderaan de pagina

Watch “BRAVECTOPETITION.ORG - WORLD ANIMAL DAY - October 4, 2019 - bravectopetition.org -100.000-signatures-to-EMA

   

 

 
Waar Feit 1 - Officieel gerapporteerde bijwerkingen
Het aantal bijwerkingen die bij de internationale autoriteiten zijn gerapporteerd, is een van de hoogste van alle teken- en vlooienmiddelen. Dit zijn de meest recente nummers van het Europees Medicijnen Agentschap (de EMA):

* EMA-rapport 09-2019 :
- gerapporteerde bijwerkingen na toediening van Bravecto: 11.265
- gerapporteerde sterfgevallen na toediening van Bravecto: 2875
  (Slechts ongeveer 1 % van alle bijwerkingen wordt daadwerkelijk gemeld)

* Nieuwe bijwerking op de bijsluiter;
De fabrikant van Bravecto (MSD / MERCK) moet binnen 6 maanden na juli 2017 de bijsluiter aanpassen  en “convulsies” toevoegen als bijwerking.

Watch the reported side effects of Bravecto - Nexgard - Simparica - Comfortis here:

 
Waar Feit 2 - Slechts 1% van de bijwerkingen wordt gemeld
Het aantal hondenbezitters dat daadwerkelijk bijwerkingen van medicatie meldt die zij bij hun dieren hebben gezien, is zeer laag. Bij dieren wordt ongeveer 1% van alle bijwerkingen gemeld.
Voor menselijke medicatie wordt ongeveer 10% van de bijwerkingen gerapporteerd. Veel dierenartsen rapporteren ook niet, en eigenaren herkennen vaak ook geen bijwerkingen. Dus het echte aantal bijwerkingen is zeer waarschijnlijk veel hoger.
 
Waar Feit 3 – De bijsluiter *veel symptomen niet vermeld* Behandeling van pups
A. Op de bijsluiter van Bravecto (tablet) worden alleen de volgende bijwerkingen aangeduid: "Vaak voorkomende bijwerkingen in klinische studies waren milde en voorbijgaande gastro-intestinale verschijnselen zoals diarree, braken, gebrek aan eetlust en kwijlen." (einde citaat). De bijwerkingen die door de eigenaren zijn gerapporteerd, bevatten veel andere symptomen, die niet op de bijsluiter van Bravecto zijn opgenomen (zie onder "Waar Feit 4").

B. Regels voor behandeling van pups enorm verschillend per land.
Op de Europese bijsluiter staat over het gebruik bij pups het volgende: “Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: Het diergeneesmiddel dient niet gebruikt te worden bij pups jonger dan 8 weken en/of honden lichter dan 2 kg.”(Einde citaat). Op andere bijsluiters, zoals in Amerika, staat iets heel anders, namelijk (vertaald): “Voorzorgsmaatregelen: Bravecto is niet effectief gebleken bij puppies van minder dan 6 maanden oud”. (einde citaat). – Waarom mogen in Europa pups van 8 weken al belast worden met dit giftige insecticide (Fluralaner), terwijl in Amerika geadviseerd wordt dit pas na de leeftijd van 6 maanden te doen?!

 
Waar Feit 4 - Veel andere bijwerkingen?
Hondenbezitters hebben na de toediening veel andere ernstige bijwerkingen gevonden, die ze hebben gerapporteerd aan de internationale Facebook-groepen over bravecto en / of aan de internationale autoriteiten:

1. Overmatige dorst 2. Uitdroging 3. Misselijkheid 4. Hijgen 5. Roze gekleurde huid 6. Voetzolen voelen zeer warm aan 7. Moeilijke / snelle ademhaling 8. Snakken naar adem (hartritmeprobleem) 9. Gedragsverandering (angst, agressie) 10. Laag gehalte rode bloedcellen (bloedarmoede) 11. Hoog gehalte witte bloedcellen 12. Verhoogde leverwaarden 13. Verhoogde nierwaarden 14. Gewichtsverlies 15. Bloed braken 16. Bloedige diarree 17. Intestinale bloeding 18. Buikpijn 19. Verhoogde Hartslag 20. Verlies van het bewustzijn 21. Een plotseling verlies van conditie 22. Ontsteking van de maag en / of darm 23. Pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier) 24. Ontsteking van de galblaas 25. Hoge koorts 26. Ontsteking van de huid 27 . Haaruitval 28. Verminderde leverfunctie 29. Leverfalen 30. Nierinsufficiëntie 31. Nierfalen 32. Spierzwakte 33. Spiertrillingen. 34. Aanvallen / epilepsie 35. zichtsverlies 36. Blindheid 37. Hartstilstand 38. Plotselinge dood

 
Waar Feit 5 – Gebrek aan informatie
Veel dierenartsen geven geen bijsluiter mee wanneer u Bravecto koopt. U ontvangt dus geen belangrijke informatie over het insecticide dat in het product zit. Veel dierenartsen informeren klanten ook niet over het (risico van) bijwerkingen. Op de medicatiefolder staat: "Voorzorgsmaatregelen: Bewaar het product tot gebruik in de oorspronkelijke verpakking om te voorkomen dat kinderen in contact komen met het product.  Niet eten, drinken of roken tijdens de behandeling. Was de handen grondig met zeep en water direct na gebruik.” (einde citaat)
 
Waar Feit 6 – Zeer giftig voor waterdieren
Op het “Material Safety Data Sheet” (Veiligheidsinformatieblad) verklaart MSD Animal Health: “Risk Phrases: R50 Very toxic to aquatic organisms” (Risico Bepaling: R50 Zeer giftig voor waterdieren)” (einde citaat).
 
Waar Feit 7 – Risico van overdracht parasiet gebonden ziekten
Op de bijsluiter van Bravecto staat vermeld: “12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN: Speciale waarschuwingen voor elke diersoort: Parasieten moeten begonnen zijn met voeden op de gastheer om blootgesteld te worden aan Fluralaner; het risico op overdracht van parasiet gebonden ziekten kan daarom niet worden uitgesloten.” (einde citaat).
Heel vreemd, deze vermelding... Want daar is het toch allemaal juist om begonnen? Het “uitsluiten van aan teken gerelateerde ziekten”?!
 
Waar Feit 8 – Bravecto en toevallen / epilepsie
Op de website van MSD / MERCK werd de volgende opmerking over Bravecto gepubliceerd: "Gebruik voorzichtig bij honden met een geschiedenis van aanvallen. Er zijn gevallen aangetroffen bij honden die Fluralaner krijgen, zelfs bij honden zonder geschiedenis van aanvallen. "(Einde citaat). Nog steeds zijn "aanvallen" en "epilepsie" niet opgenomen in de bijsluiter van Bravecto. Waarom niet?!?
 
Waar Feit 9A – De gifstof "Fluralaner” van Bravecto nu ook als bestrijdingsmiddel bij kippen
Ondanks het zeer hoge aantal gemelde bijwerkingen van de gifstof “Fluralaner” in het teken- en vlooienmiddel “Bravecto”, heeft het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) in de zomer van 2017 vergunning verleend aan “MSD Animal Health” voor het op de markt brengen van het middel “Exzolt” met dezelfde actieve gifstof, nu ter bestrijding van bloedluis bij kippen (via toevoeging in het drinkwater).

Zeer bedenkelijk gezien de dubieuze reputatie van “Fluralaner”, en zeker ook zo vlak na de eiercrisis in Europa, die draait om een vergelijkbare omstreden gifstof (Fipronil), die toevalligerwijs ook toegepast wordt in teken- en vlooienmiddelen (o.a. “Frontline”).

 
Waar Feit 9B – De Fabrikant MSD / MERCK blijft bijwerkingen systematisch ontkennen
De 11 weken oude pup "Qrispy" werd behandeld met Bravecto, en binnen 15 uur werd ze ernstig ziek en kwam bijna te overlijden. Een van de vele voorbeelden. Steeds weer worden honden ziek en overlijden honden na toediening van het teken- en vlooienmiddel Bravecto. Wereldwijd hebben tv-nieuwszenders in hun programma aandacht besteed aan het omstreden middel, en de ernstige bijwerkingen die het vermoedelijk heeft veroorzaakt.
Heel teleurstellend weigeren veel dierenartsen een relatie met Bravecto te bevestigen, terwijl er geen andere verklaring voor ziekte en overlijden is gevonden. Een zeer opmerkelijke houding. De fabrikant MSD / MERCK blijft ook elke relatie ontkennen. Maar dat is natuurlijk niet erg verrassend ...
Overigens zijn er steeds meer dierenartsen die het in hun eigen praktijk zien gebeuren: honden en katten met ernstige bijwerkingen, of waarvan de dieren zelfs komen te overlijden na het gebruik van Bravecto, en die besluiten definitief te stoppen met de verkoop van dit omstreden middel.
 
Waar Feit 9C – Dr. Judy Morgan - BRAVECTO-PLUS
Het is echt ongelofelijk, maar wederom wil MSD Animal Health (Intervet) een nieuw product op de markt brengen (pipet/spot-on voor katten), met naast de gifstof “fluralaner” (tegen teken en vlooien) een extra toegevoegde gifstof “moxidectin” (tegen allerlei soorten wormen). Alsof er nu al niet genoeg dieren ziek worden en overlijden na toediening van Bravecto! Naam van dit nieuwe product: “BRAVECTO PLUS”. En nog dubieuzer, de EMA is voornemens om ook dit middel toe te laten op de Europese markt! Het moet niet veel gekker worden!

 
Waar Feit 10 – Natuurlijke oplossing zonder chemie: kokosvet in de vacht
In kokosvet zit "Laurine-zuur", dat een afwerende werking heeft, waardoor teken en vlooien je hond of kat absoluut niet meer aantrekkelijk vinden als gastheer. En dit is meteen ook een groot voordeel in vergelijking met chemische middelen, die werken op basis van vergiftiging, en die meestal neurotoxische gifstoffen bevatten (met daardoor mogelijk risico van epileptische aanvallen en diverse andere bijwerkingen)

 

 

 
 
Waar Feit 11 - Anti Bravecto petitie aangeboden aan Minister
Anti Bravecto Petitie met 40.000 handtekeningen aangeboden aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 
Waar Feit 12 - RADAR Uitzending

Bravecto Tick and Flea treatment (English subtitles)

 
 
 

 

 

terug naar: www.isbravectosafe.com

 

     
 

privacy  |  disclaimer  |  © www.bravectotruefacts.com   |   webdesign: Br@m